به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان در دیدار با مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه در شرایط امروز به دلیل کاهش درآمدهای دولت و محدودیت های ایجاد شده به واسطه تحریم های دشمن، صرفه جویی در بحث هزینه های مالی باید در دستور کار دستگاه های اجرایی استان باشد، افزود: توسعه خدمات الکترونیک، افزایش ارائه خدمات به صورت مجازی و همچنین استفاده از برون سپاری در بحث اصلاح ساختار خدمات اداری، می تواند به عنوان راهکاری موثر و قابل تامل برای کاهش هزینه ها، در دستور کار مدیران استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته برخی دستگاه های اجرایی به واسطه نوع فعالیت و سیاست کاری، کمتر‌ می توانند در بحث توسعه خدمات الکترونیک و برون سپاری ورود کنند که مجموعه پزشکی قانونی استان نیز به واسطه ماهیت ذاتی خود، از جمله این دستگاه ها است که باید برای رفع مشکلات اعتباری و هزینه ای آن، راهکاری مناسب اندیشیده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان، خاطر نشان کرد: پزشکی قانونی یکی از دستگاه هایی است که محل رجوع مردم آسیب دیده بوده و در این مجموعه ارائه خدمت به صورت مستمر صورت می گیرد که بازدید از مجموعه، نوع فعالیت، بررسی کمبودها و چالش ها و ارائه راهکار برای رفع نواقص می تواند در بهبود عملکرد و همچنین ارائه خدمات مطلوبتر به مردم، تاثیر شایانی داشته باشد‌.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: