به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ منوچهر فخری در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرمسار افزود: ورود شهرداری‌های استان در بحث فرهنگی با ساخت مجتمع فرهنگی دنبال شود.
فخری تصریح کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با تمام‌ توان تجربیات خود را در اختیار شهرداری های استان قرار می دهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان ادامه داد: شهرداری‌ها ویترین عملکرد دولت هستند و در بیان عملکرد دولت شهرداری ها نقش غیرقابل انکاری دارند.
فخری گفت : مطالب مطرح شده در ارتباط با تسریع در اجرای طرح های عمرانی و رفع موانع احتمالی در شهر گرمسار به صورت موردی پیگیری می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: