عصر امروز نوراله طاهری فرماندار شهرستان شهریار از بیمارستان امام خمینی شهریار ،شهرک صنعتی شهید حاج قاسم سلیمانی اختر آباد ،شرکت تولیدات ماسک های بهداشتی و ساخت دستگاه واقع در گلگون به عمل آورد.

لینک کوتاه خبر