به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، بانوی تکواندو کار استان افتخاری دیگر برای ورزش بانوان خراسان جنوبی رقم زد. فاطمه شمس آبادی نماینده شایسته استان، با کسب جواز حضور در مسابقات پومسه جهانی؛ جهت شرکت درمسابقات مجازی پومسه قهرمانی مدارس جهان به میزبانی کشور نپال شرکت خواهد کرد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: