به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، محمد باقر منوچهری گفت: بیش از ۷۴ هزار و ۵۰۰ هزار تن گندم تاکنون از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از گندم‌کاران خریداری شد.

وی افزود: ارزش گندم های خریداری شده در استان سمنان هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال برآورد می شود که تاکنون به طور متوسط حدود ۸۰ درصد از مطالبه گندمکاران استان نیز پرداخت شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت : مطالبه گندم‌کارانی که تا روز 22  تیر ماه محصولشان را برای خرید تضمینی تحویل دادند پرداخت شد و بخشی دیگر از مطالبه گندمکاران تا هفته آینده پرداخت می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: