به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ محمد باقر منوچهری افزود: ۷۷ هزار و ۵۶۰ تن گندم از سراسر استان سمنان از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی این استان خرید تضمینی شده است.
وی افزود: سه مرکز مباشر سیار در مناطق مجن، دیباج و کالپوش برای خرید تضمینی گندم فعال است و سایر افراد متقاضی فروش تضمینی گندم می‌توانند به ۲ مرکز ثابت خرید در شهرستان‌های سمنان و شاهرود مراجعه کنند.
وی بیان کرد: استان سمنان در زمینه جمع‌آوری و ذخیره گندم خرید تضمینی به اندازه کافی انبار ذخیره دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
منوچهری گفت: ارزش گندم‌های خریداری شده در استان سمنان یکهزار و ۹۵۶ میلیارد ریال برآورد می‌شود که تاکنون ۹۸ درصد از مطالبه گندمکاران استان نیز پرداخت شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان خاطرنشان کرد: یک هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان تاکنون پرداخت شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: