آئین کاروان مهر با نشاط (ارسال وسایل و تجهیزات ورزشی و بهداشتی به شهرستان های استان تهران) با حضور حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، توکلی کجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، یزدیخواه نماینده مجلس شورای اسلامی، صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و سایر مسئولین در دبیرستان امام علی (ع) شهرری برگزار شد.

لینک کوتاه خبر