به گزارش برنا از اراک، ، یحیی زاهدی در گفتگو با برنا افزود: با توجه به آماده شدن نرم افزار رایانه ای "صدورمجوز باشگاههای ورزشی" توسط وزارت متبوع از این به بعد میبایست باشگاههای ورزشی و افرادی که میخواهند برای تاسیس و یا تمدید و هرگونه موفقت اصولی اقدام نمایند با ثبت اطلاعات خود در این سامانه میتوانند اقدام نمایند.

وی ادامه داد : این سامانه برای پروانه فعالیت باشگاه ورزشی ، موافقت نامه اصولی با زمین ، موافقت نامه اصولی بدون زمین نیز طراحی شده است .

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی اعلام نمود : سومین جلسه کمیسیون فرعی ماده 5باشگاههای ورزشی در سال جاری با حضور اعضاء این کمیسیون برگزار شد که در این جلسه در خصوص بررسی پرونده های ارسالی متقاضیان تاسیس باشگاهها (ثبتی سامانه ) ، تعیین تکلیف نحوه بازدیدهای اولیه و ثانویه از فضاها و اماکن متقاضی تاسیس باشگاهها و مواردی نیز در خصوص درجه بندی باشگاهای ورزشی به بحث و گفتگو پرداخته شد.

زاهدی در ادامه گفت : با توجه به اینکه استان مرکزی در بین استانهای کشور به صورت پایلوت سامانه مجوز باشگاهای ورزشی را عهده دار بود خوشبختانه با عنایت به تلاش و همکاری ارزنده همکاران امورباشگاهها اداره کل و شهرستانهای تابعه برای اولین بار در کشور جلسه کمیسیون برگزار شد وبرای اولین بار در سامانه جدید صدور مجوز باشگاهها اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی با ( 7 مجوز تاسیس ، 3 مجوز تمدید ، 1 موافقت اصولی بدون زمین) تا این لحظه توانسته است پیشتاز در راه اندازی و بهره برداری از این سامانه رایانه ای باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: