به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: در راستای ایفای حقوق مصرف کنندگان و با عنایت به نامه معاون وزیر و رییس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در خصوص تعدیل و عودت بخشی از شهریه دریافتی از والدین دانش آموزان مدارس غیردولتی و هیات امنایی برگشت این مبالغ با پیگیری این معاونت صورت گرفت.

تهوری ادامه داد: این مبالغ مربوط به فعالیت های فوق برنامه و غیردرسی بوده است که بواسطه شیوع کرونا و تعطیلی مدارس در سال تحصیلی ۹۹_ ۹۸ از سوی مدارس به دانش آموزان ارائه نشده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: والدین دانش آموزان می توانند در صورت مشاهده موارد مشابه و اخذ مبالغ به عناوین مختلف و غیرموجه از سوی مدارس غیردولتی مراتب را جهت پیگیری و در صورت اجحاف برخورد با متخلفین به سامانه 124 معاونت بازرسی این سازمان گزارش نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: