به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،  مهدی پارسا از سرمایه گذاری بنیاد برکت در واحد های تولیدی خبر داد و بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در اجرای ماموریت توسعه مناطق محروم و فقرزدایی و تحت رویکرد اشتغالزایی، از فعالیت کارآفرینان اقتصادی به شیوه مشارکت مدنی و مشارکت با طرح های اقتصادی بنگاه محور، حمایت می‌نماید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی افزود: سهم الشرکه بنیاد در مشارکت مدنی حداقل 10 درصد و حداکثر 49 درصد ارزش سرمایه نقدی و غیرنقدی حداقل به مبلغ 3 میلیارد ریال و حداکثر سی میلیارد ریال و در طرح های اقتصادی بنگاه محور میزان مشارکت بنیاد حداقل 34 درصد و حداکثر 49 درصد که تا سقف مبلغ پنجاه  میلیارد ریال خواهد بود.

مهدی پارسا گفت: نحوه مشارکت بنیاد براساس دستورالعمل مشارکت مدنی بنیاد برکت، الزامات و شرایط پذیرش طرح های اقتصادی بنگاه محور و همچنین اطلس مناطق محروم می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مدیران واحد های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی می توانند با در دست داشتن یک درخواست به معاونت صنایع کوچک شرکت واقع در بیرجند خیابان 7 تیر 15 مراجعه نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: