به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  در خصوص اخرین وضیت بیماری کرونا گفت:  به تازگی استان بین استان های با وضعیت  قرمز قرار گرفت زیرا از نظر تعداد بستری و فوت آمار بالاتر رفت.

بانشی بیان کرد: کل مراجعات به مراکز درمانی ۳۲ هزار نفر بوده است.

بانشی افزود: کل افراد بستری شده ۴۷ بیمار بستری و مجموعا 5 هزار و 821 نفر بستری،۳۹ نفر ترخیص شده و 5هزار و 554 نفر مجموع  افرادی است که از ابتدا بستری شدند.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۹ نفر مثبت و تا کنون ۹ هزار و ۱۰۱ نفر مثبت بوده است.

وی بیان کرد: تعداد ۱۱ نفر در بخش های ویژه هستند.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تعداد قرنطینه در منزل ۱۰۵ مورد و مجموعه این قرنطینه ها هزار و 225 نفر و به طور کلی هفت هزار و 519 نفر بهبود یافته کامل  داریم و در مجموع ۱۳۶ نفر فوت کرده اند.

وی افزود: میانگین سنی کویید ۱۹نیز   ۴۰ تا ۴۱ نفر است، میزان بروز بیماریدر استان   ۱۲/۷ و در کشور ۵ بوده است.

وی افزود: میزان کشندگی در کشور ۵ و ۸ دهم در صد است و در‌استان ۱ و نیم در ۱۰۰ است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز گفت: درصد نمونه گیری ما اکنون از میانگین کشوری بالا تر است، افرادی که با مبتلایان در تماس بودند ردیابی و شناسایی می شوند، این افراد باید قرنطینه شوند.

یزدانپناه گفت: ما همچنان منتظر دستگاه اکسیژن ساز هستیم، که قول امروز را داده بودند و هنوز ارسال نشده است، خوشبختانه منابع خوبی به حساب دانشگاه واریز شد که می توانیم کارانه پزشکان را در سال 98 پرداخت کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: