به گزارش سید علی آقازاده درنشست کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی، افزود: استقبال بالای افراد غیربومی برای زندگی در شهر استانه در سه سال اخیر مناسبات جمعیتی متفاوتی را رقم زده و باید زیرساخت‌ها و برنامه‌ها برای این شهر با تحلیل همه‌جانبه‌نگر همراه باشد تا در اینده پاسخگوی نیازها بوده و مشکلی ایجاد نشود.

وی اظهار داشت:عرصه توسعه شهری نیازمند زمین مناسب است که آستانه در این زمینه محدودیت جدی دارد و باید مسایل به گونه‌ای مدیریت شود تا فضای سبز و باغات موجود حفظ شده و در دهه پیش رو ضعف در برنامه‌ها مشکل‌ساز نباشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: