به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مراسم بهره برداری از طرح های ملی روز روستا و عشایر کشور با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، محمدصادق معتمدیان استاندارخراسان جنوبی از طریق ویدئو کنفرانس با فرمان دکتر روحانی رئیس جمهوری در شهرستان زیرکوه صورت گرفت.

دکتر خاوازی وزیرجهادکشاورزی نیز در این مراسم بیان کرد: در بخش های اقتصادی و اجتماعی روستاییان تقش موثری دارند که 25 درصد از گوشت قرمز، 35 درصد از صنایع دستی، عوامل پدافندی در دست روستاییان است.

وی ادامه داد:توجه ویژه دولت به روستاییان شده است که 3 هزار و 800 میلیارد ریال به روستاییان اعطا شده و سطح برخورداری عشایر سطح دسترسی به آب به 78 درصد رسیده است.

وی افزود: 21 هزار خانواده عشایری به آب سالم دسترسی دارند که تا پایان دولت 20 هزار خانوار دیگر را تحت شعاع قرار خواهیم داد.

با فرمان رئیس جمهور 6 هزار و 750 طرح زیرساخت های روستایی، 25 هزار طرح اشتغال روستایی افتتاح شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: