به گزارش برنا از اراک ، مهندس مهدی ابراهیم نژاد،تعمیر 120کیلومتر شبکه فشار متوسط و 30کیلومتر شبکه فشار ضعیف،تعمیر 22دستگاه ترانس، نصب856 اسپیسر جهت جلوگیری از سرقت کابل، تعمیر و سرویس 30دستگاه تابلوی فشار ضعیف وسرویس 1400 پایه چراغ روشنایی معابر را از جمله فعالیت های انجام شده برشمرد.

وی اصلاح و تعویض 9 کیلومتر شبکه فرسوده روستایی ،نصب 70  اصله پایه 9 و 12 متری در سطح شهر و روستا،نصب 12 دستگاه ترانس جهت تامین برق مشترکین جدید در سطح شهرستان خمین واصلاح پست هوایی و شبکه برق  روستاهای ی امامزاده یوجان، آشمسیان و ازنوجان را از دیگر اقدامات انجام شده طی 6ماه نخست سال جاری دانست.

مهندس ابراهیم نژاد،نصب 15 عدد کنتور هوشمند فهام جهت مشترکین دیماندی صنعتی و انعقاد 150 مورد تفاهم نامه با مشترکین دیماندی جهت گذر از پیک بار تابستان را ازفعالیت های صورت گرفته در زمینه مدیریت مصرف عنوان کرد.

مدیرتوزیع برق شهرستان خمین با بیان اینکه تعداد مشترکین برق این شهرستان حدود59هزار مشترک است،افزود: 600 انشعاب طی 6ماه نخست سال جاری به متقاضیان واگذار شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: