به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مـهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

تا امــروز۲۷مــهرماه از مجمـوع ۱۷۶۹۳ازمایش انجام شده۴۶۲۹مـورد مـثبت ڪرونا در اســتان شناسایی شده است. 

طی ۲۴ساعت گذشته، ۱۲۱ آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.

 از این تعداد نمونه ۸۲ مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۴۶بیمار در بیمارستان بسـتری و ۳۶مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

از تعداد ۸۲مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد

▫شـهرستان بیــرجند ۲۷نفر

▫شـهرستان فردوس ۷نفر

▫شـهرستان قاین ۱۷ نفر

▫شـهرستان طبس ۱۰نفر

▫شهرســتان نهبندان ۲نفر

▫شهرستان درمــیان ۶نفر

▫شهرسـتان سـرایان ۴نفر

▫شـهرستان بشـرویه ۵نفر

▫شـهرستان زیرڪوه ۱ نفر

▫شهرستان  خوســف۳نفر

 

▪درحال حاضــــر:

◽تعداد ۲۵۴ بیـمار با علائــم حاد تنفســـی

◽تعداد ۱۳۹ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا

◽ تعداد ۳۶ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه

◽تعداد ۸ نفــر بیمار بسـتری بدحال

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: