به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر دهقانی رییس دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند طی ۲۴ساعت گذشته، ۲۵۱آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.از این تعداد نمونه ۱۵۱مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۳۸بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۱۳ مورد نمونه گیری سرپایی بوده است. مــوارد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

شـهرستان بیــرجند ۶۰نفر

شـهرستان قاین۲۱ نفر

شـهرستان طبس ۲۳نفر

شهرســتان نهبندان ۱نفر

شهرستان درمــیان ۴نفر

شهرسـتان سـربیشه ۲نفر

شـهرستان سرایان ۱۴نفر

شـهرستان بشـرویه ۲۳نفر

شـهرستان زیرڪوه ۱نفر

شهرستان  خوســف ۲نفر

درحال حاضــــر:

تعداد ۳۲۰بیـمار با علائــم حاد تنفســـی

تعداد ۱۹۷ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا

 تعداد ۳۵بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه

تعداد ۳نفــر بیمار بسـتری بدحال

 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با پنـــج مورد فوتی جـــدید،  آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۲۲۷مـــــورد مــی باشد.

سه نفر از فوتـی مـربوط  به شـهرستان درمـیان، یڪ نفر به شـهرستان قاین و یڪ نفر   نیـز مـربوط به شـهرستان طبس می باشد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: