به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ براتعلی صالحی گفت: پس از تهیه حسب گزارش واصله  در مورد گرانفروشی و عدم عرضه قیمت نرخ مصوب یک شرکت تولیدی بتن ، پرونده ای تشکیل و هم در شعبه بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه مذکور پس از مداقه در کلیه اوراق و محتویات پرونده و سایر امارات و قرائن نهایتا پس از احراز تخلف، شرکت تولیدی مصالح ساختمانی را به جزای نقدی به مبلغ نهصدو پنجاه میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد، رای صادره قطعی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: