به گزارش برنا خراسان جنوبی،  مجمع عمومی انتخابات سمن تلاش گران خلاق کویر شهر مود با حضور اکبری نیا،رییس اداره ورزش و جوانان و نارمنجی، کارشناس جوانان و جمعی از اعضا در سالن کنفرانس جهاد کشاورزی مود برگزار شد.

رییس اداره ورزش و جوانان در مراسم با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوان توانمند دولت افزود:سازمان های نهاد به عنوان نهاد غیر دولتی می تواند نقش بسزایی در کمک به دولت در همه حیطه ها و یاریگر دولت باشد ،چراکه علاه بر هم افزایی و گسترش روحیه مشارک جلوی خود رایی و فردگرایی را می گیرد و باعث بروز خلاقیت و شکوفایی در سطح جامعه می شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب از جوانان به عنوان موتور محرک جامعه یاد کرد و گفت طبق فرمایشات رهبر انقلاب جوانان در چهل ساله دوم انقلاب می تواند نقش بسزایی در اداره جامعه اسلامی داشته باشند و به سرمنزل مقصود برسانند

گفتنی است شهرستان سربیشه با جمعیت جوان حدود ۱۲هزار نفر و چهار سمن فعال و ثبت سه سمن جدید در دست اقدام دارای هفت سمن در زمینه های :ازدواج،کار آفرینی،گردشکری،آسیب های اجتماعی، کسبو کار های،کوچک به عنوان اولین شهرستان خلاق و فعال در زمینه جوانان می باشد.

‌‌

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: