به گزارش برنا خراسان جنوبی؛ خوش خبر با بیان این مطلب در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان خاطرنشان کرد: در کنار توجه به افزایش کمی تشکل ها در شهرستان ها، باید به تخصصی سازی کیفی سازمان های مردم نهاد متناسب با نوع نیاز جامعه به ویژه جمعیت جوان توجه شود.
وی به اهمیت ایجاد سازمان های مردم نهاد جوانان در شهرستان های تابعه اشاره کرد و تصریح نمود:
با توجه به جمعیت ۲۵۰ هزار نفری جوان استان، ایجاد سازمان های مردم نهاد در شهرستان های استان ضروری می باشد.
معاون استاندار گفت: در شهرستان هایی که بین جمعیت جوان و تعداد سازمان های مردم نهاد جوانان تناسب وجود ندارد، باید بر اساس استانداردهای وزارت ورزش و جوانان برای ایجاد چنین تشکل هایی برنامه ریزی و بستر سازی لازم صورت گیرد.
خوش خبر متذکر شد: لازم است در صدور مجوزهای آتی به تناسب جمعیت جوان شهرستان ها و نوع نیاز و مطالبه آنها توجه جدی شود.
وی اظهار داشت:در حال حاضر ۸۵ درصد تشکل های فعال استان، در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارند .
شایان ذکر است: در این جلسه پس از ارائه گزارش مدیر کل ورزش و جوانان استان در حوزه سازمان های مردم نهاد جوانان، دو درخواست نمایندگی و ۶ پرونده سازمان مردم نهاد حوزه جوانان بررسی و پس از ارائه پیشنهاد توسط اعضای شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد استان تصمیمات لازم اخذ و مصوب گردید.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: