به گزارش برنا؛ حجت الاسلام صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه رسیدگی به پرونده های مهم گفت: در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مهم درکمال قاطعیت، مجازات ها باید متناسب جرم، بازدارنده و اثرگذارذباشد.

او با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (ره)درخصوص برخورد جدی وبدون اغماض با جرائم با تاکید بررعایت دقت و قاطعیت در صدورحکم خاطرنشان کرد: از آنج اکه رسیدگی به پرونده های مهم دارای حساسیت بالایی است باید با دقت وسرعت وب ه طور ویژه دردستور کار قضات محترم قرار گیرد همچنین اوقات رسیدگی نیز متناسب با پرونده باشد ودرکوتاه ترین زمان وبادقت کامل تعیین تکلیف شوند.

او با بیان اینکه برخورد با مخلین نظم وامنیت باید شدید ومحکم باشد تصریح کرد: احکامی که برای اینگونه پرونده ها صادر می شود باید برای اوباش و افراد مخل نظم وامنیت جامعه، به نحوی شدید و بازدارنده باشد که جرات تکرار جرم را نداشته باشند ونباید این افراد بعد از وقوع جرم احساس آرامش کنند.

عالی ترین مقام قضایی استان دربخش دیگری ازسخنان خود به نقش ضابطان اشاره کرد وگفت: ضابطان اعم ازعام وخاص به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی‌را در اجرای عدالت کیفری ایفا می‌کنند،بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است وباید متناسب باشرایط روزآموزش های لازم راببینند وبا دانستن اصل استقلال قضات ، درامور پرونده دخالتی نداشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران حفظ حقوق قانونی افراد را  مورد تاکید قرارداد وتصریح کرد: ازمنظر شرع وقانون ما مکلف نیستیم کسی را بدون دلیل کافی احضار یا جلب کنیم وباید دلایل،مدارک ومستندات کافی باشد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: