به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ استاندار زنجان در جمع فرمانداران و بخشداران استان بر حمایت همه جانبه از آموزش و پرورش تاکید کرد.
استاندار زنجان در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان گفت: آموزش و پرورش پایگاه اصلی توسعه نیروی انسانی در کشور است و ارتقا جایگاه معلم موجب ارتقا جایگاه نظام آموزشی و پرورشی کشور می شود. 

 حقیقی بر حمایت از آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت :  هرکاری که از دستم برآید برای آموزش و پرورش انجام خواهم داد و در این راه کوتاهی نخواهم کرد ، اعتقاد دارم راه اینکه ثروت وفرصت را عملیاتی کنیم رسیدگی به خانواده آموزش وپرورش است.

استاندار زنجان ضمن تاکید بر اهمیت شورای آموزش و پرورش و تشکیل به موقع جلسات شورا به ارزیابی عملکرد سالانه شوراهای آموزش و پرورش مناطق استان اشاره کرده ، از بخشدار بخش افشار به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش و رئیس آموزش و پرورش منطقه افشار به عنوان دبیر شورا که موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در سال 97 شده اند تشکر نمود و از کلیه فرمانداران و بخشداران خواست تا حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش را به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های کاری خود قرار دهند.

وی با اشاره به اختیارات شورای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق از فرمانداران و بخشداران خواست از ظرفیت های فراوان این قانون در راستای جلب مشارکت همه جانبه افراد و نهادها در جهت گسترش کمی و کیفی فعالیتهای تعلیم و تربیت استفاده نمایند.