به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فتح اله حقیقی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، داشتن آمارها و اطلاعات را به شرط داشتن کاربرد عملیاتی در رفع مشکلات استان مفید دانست و گفت: اگر از آمارها بطور عملیاتی در تصمیم‌گیری ها استفاده شود ارزشمند خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر ادغام بیش از 40 کارگروه در شوراهای استان، اظهار کرد: یکی از بهترین اقدامات و تصمیمات استان در راستای کاهش ساعات حضور مدیران در جلسات، ادغام برخی از کارگروه ها و شوراهاست ولی باید در نظر داشت که این قانون بطور یکسان در تمامی استان ها اجرا شود تا در زمان ارائه گزارش‌ فعالیت ها به وزارت کشور، استان زنجان با مشکلی مواجه نشود.

مقام عالی استان با بیان اینکه بدلیل مسائل امنیتی، ادغام برخی از جلسات و شوراها امکان پذیر نیست و تصمیم در این رابطه مرتبط با شورای برنامه ریزی نمی باشد، خاطر نشان کرد: این آمادگی در استان زنجان وجود دارد که با برگزاری جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی با سایر استان ها نسبت به اجرای این مصوبه تصمیم گیری کنند.

استاندار زنجان ادامه داد: البته با کم‌شدن ساعات حضور مدیران در جلسات، فرصت حضور مسئولین در بین مردم و رسیدگی میدانی به مسائل مردم بیشتر فراهم می شود که اتفاقات و رضایتمندی خوبی را در پی خواهد داشت.