به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از توقیف تعداد قابل توجهی ماینر ارز دیجیتال در یک شرکت صنعتی خبر داد.

 ممیزی تصریح کرد: حسب گزاراشات واصله مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک شرکت صنعتی درخصوص استفاده از ماینر ارز دیجیتال ، رییس شعبه این اداره کل بصورت سرزده از این شرکت بازدید کرد.

وی گفت: در بررسی ها تعداد یکصدو چهل و سه دستگاه ماینر ارز دیجیتال به ارزش هشت میلیارد ریال از این شرکت کشف و ضبط شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان اظهار داشت: پرونده ای در این رابطه در شعب تعزیرات حکومتی زنجان تشکیل و در حال رسیدگی است.