به گزارش خبرگزاری برنا از یزد،  در بیست و نهمین نشست کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد که با حضور دبیر و سایر اعضای کانون تفکر در پردیس آزادی برگزار شد، سازوکارهای اثربخشی آموزش خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

ویژگی مدارا و سازگاری مردم یزد؛ فرصتی در حوزه آموزش خانواده

دکتر سمانه اسعدی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، با اشاره به پایلوت بودن یزد در بسیاری از برنامه های اجتماعی اهتمام سازمانها و نهادهای مرتبط به حوزه آموزش خانواده را در اثرگذاری برنامه ها حائز اهمیت دانست. وی مدارا و سازگاری را از ویژگیهای مردم یزد دانست که میتوان به عنوان فرصتی در حوزه آموزش خانواده محسوب شود. به گفته وی سازگاری در دو سطح فردی و اجتماعی تقسیم بندی میشود که میتوان سطح سازگاری این دو بخش را در مردم یزد مشخص کرد.

دکتر زهرا نادری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، تصریح کرد: برنامه های آموزش خانواده در یزد نسبت به استانهای دیگر به صورت منظم‌تری برگزار میشود و برنامه هایی در حیطه سلامت روان و مهارتهای ارتباطی نیز در یزد اجرایی میشود که نشان دهنده اهتمام سازمانهای مسئول در حوزه آموزش خانواده است.

راحله سادات حسینی کارشناس دبیرخانه کانونهای تفکر، بر استفاده از فرصتها در تدوین توصیه های بیانیه تاکید کرد. وی عنوان کرد: فرصت وقف آموزشی بایستی به سمت آموزش خانواده سوق داده شود و موارد وقفی به سمت آموزش مستقیم و غیر مستقیم خانواده نظیر ساخت مستند و پخش آن در فضای مجازی و یا برگزاری سلسله جلسات آموزشی رایگان برای خانواده ها رود. به نظر وی ویژگی مدارا و سازگاری مردم یزد در بیرون از محیط خانه و خانواده نمود بیشتری دارد.

شکوه نیک نظر مدیر موسسه افق روشن فردا، در رابطه با بیانیه به تاب آوری بالای مردم یزد اشاره داشت و با توجه به چالش های پیش روی نظام خانواده در دنیای امروز و شرایط خاص ایران پرداختن به مواردی که در پایداری و بقاء این نهاد نقش آفرین هستند را از الویت ها برشمرد. وی همچنین به نقش دانشگاهیان در بیان و تبیین ارزش های مهم نهاد خانواده  و جای خالی نظرات و دیدگاه های آنها در مورد مسائل روز در زمینه مشکلات خانوادگی اشاره کرد.

توهین و درگیری علل بسیاری از پرونده‌های کیفری

دکتر مجتبی ملک افضلی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، در نقد نظری که به جای آموزش بر پرهیز از آموزش غلط تاکید داشت، با اشاره به آیاتی از قرآن که هدف از ارسال رسولان را تعلیم و آموزش مردم می‌ داند، بر همراهی دو بعد موجبه و سالبه آموزش یعنی آموزش درست و پرهیز از آموزش نادرست تاکید کرد. وی در بخش دیگر از صحبت‌ هایش آمار بالای پرونده‌ های کیفری یزد با موضوع توهین و درگیری را نشان دهنده کاهش تاب آوری و تحمل مردم و تهدیدی برای سابقه درخشان یزدی ها در مدارا و سازگاری دانست.

دکتر فرید مالک عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه یزد، تصریح کرد: بازنگری در تعریف خانواده و مسائل جدید در خانواده از جمله نقش فضای مجازی نیز بایستی در بیانیه مورد بررسی قرار گیرد. وی کمرنگ شدن خیرخواهی و افزایش بی تفاوتی مردم را در بالارفتن آمار مشاجره تاثیرگذار دانست. دکتر مالک بی اعتمادی مردم به متخصصان رشته های مختلف و دوری عامه مردم از دانشگاه را چالشی خواند که بایستی در جهت رفع آن تلاش شود.

مهندس سید محمد علی نکویی عضو هیئت علمی باز نشسته دانشگاه یزد، فرهنگ مردم شهر یزد با روستاها و شهرستانهای اطراف را متفاوت دانست و بر لزوم بررسی خانواده های قدیم یزدی تاکید کرد. به نظر وی اگر سازمانهای اجتماعی بدآموزی نکنند، خانواده ها نیاز به آموزش ندارند. وی افزود: در جامعه الگوهای نامناسبی وجود دارد که خانواده ها را به سمت مشکلات سوق میدهد.

عذرا ذاکری کارشناس امور اجتماعی استانداری یزد، در نقد نظری که بر لزوم انجام مطالعه بر نمونه‌های خاصی از خانواده‌های قدیم یزدی تاکید داشت؛ افزود: برخی فرهنگهای مشترک در کل خانواده‌های قدیم ایرانی وجود داشته است و برای انجام مطالعه گسترده در حوزه خانواده، حضور تعداد مناسب و قابل قبولی از خانواده‌‌ها به عنوان نمونه ضروری است. 

لزوم در نظر گرفتن واقعیتهای نگرشی خانواده‌ها در حوزه آموزش

دکتر علی روحانی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، با اشاره به لزوم بازبینی بخش فرصتهای بیانیه، تصریح کرد: بسیاری از آموزشها فارغ از واقعیت هستند و واقعیت ارزشها و نگرشهای خانواده ها را در نظر نگرفته است. وی بر لزوم یکسان نبودن آموزش برای همه افراد تاکید کرد.

دکتر سید رضا جوادیان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، مهارتهای برقراری ارتباط در یزدیها را ضعیف دانست و آن را از علل حضور مردم یزد در جمع‌های محدود قلمداد کرد. وی همچنین مواردی را در جهت اصلاح بیانیه مطرح کرد.

دکتر افراسیابی با اشاره به دو قطبی بودن آموزش خانواده، افزود: نهادهای مسئول بایستی علاقه مند به آموزش دادن باشند و خانواده ها نیز باید رغبت به آموزش دیدن باشند. وی بر استفاده از رسانه و فضای مجازی در حوزه آموزش خانواده، تقویت و حمایت سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه آموزش خانواده‌ و متناسب بودن تنوع آموزشی با شرایط تاکید کرد.