به گزارش خبرگزاری برنا؛ رقیه یادگاری در حاشیه در همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان سازمان‌های دولتی در محل استانداری استان مرکزی افزود: هدف اصلی مرکز آموزش مدیریت دولتی در دهه‌های گذشته، ارتقای بهره وری فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی از طریق آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران بوده که با وجود تغییرات ساختاری و ادغام و تفکیک‌های چندباره، توانسته به عمده اهداف خود برسد.

وی بیان کرد: این همایش اکنون با محورهای مطالعه تطبیقی خط مشی‌های آموزشی کشورهای منتخب برای آموزس مدیران وکارکنان سازمان‌های دولتی، مدیریت دانش وانتقال تجربه درباره خط مشی‌های آموزشی سازمان‌های دولتی و خصوصی، طراحی سیستم آموزشی برای بهبود مهارت‌های مدیران و کارکنان سازمان دولتی، طراحی سیستم مناسب ارزشیابی عملکرد برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی، آسیب شناسی سبک‌های رایج آموزشی مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی، نیاز سنجی آموزشی برای توانمند سازی مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی، رویکردهای نظری به آموزش مطلوب مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی برگزار می‌شود.