باحضور دکترجمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور پارک جنگلی و آبی توسکا شهر چاف و چمخاله افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر