به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ؛این اردو از تاریخ 98/5/12 لغایت 98/5/17با حضورشش بازیکن دعوت شده به اردو در محل کمپ تیم های ملی درتهران برگزار خواهد شد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: