به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ علیرضا آشناگر ، استاندار سمنان در نخستین برنامه ی گزارش تلویزیونی خود به مردم ، استان سمنان را استانی مستعد برای توسعه عنوان کرد و گفت : استان سمنان ، شاخص های توسعه انسانی شامل نیروی تحصیل کرده ، درآمد سرانه خوب  و نرخ بیکاری پایین را دارست.

آشناگر همچنین با تاکید بر وجود زیر ساختهای مناسب توسعه در استان سمنان یادآور شد : پس از انقلاب توجه صنعتی بسیار خوبی به استان شده است و این استان زیر ساختهای مناسب توسعه را دارا می باشد .

استاندار سمنان توسعه صنعتی ، توسعه معادن و توسعه گردشگری را  سه محور اساسی توسعه استان سمنان نام برد و اضافه کرد : برای نیل به توسعه همه جانبه استان ، گام های تحقق این اهداف تبیین شده است.

وی همچنین اولویتهای اساسی استان را برای توسعه ، تامین آب شرب و صنعت ، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ، تغییر راهبرد در توسعه گردشگری ( تبدیل معبر به مقصد) ، مشارکت شرکت ها و بنیادهای توسعه ای کشور در سطح استان ، تکمیل کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب ، توجه خاص به بخش کشاورزی استان  و توسعه کشت گلخانه ای وهمچنین تکمیل مطالعات اکتشافی و فرآوری معادن استان و نیز استفاده از انرژی های نو با تاکید بر انرژی خورشیدی عنوان کرد و اظهار داشت : با تمام توان و با استفاده از تمامی ظرفیتهای استان در جهت تحقق این اهداف تلاش خواهیم نمود .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: