به گزارش گروه استان های برنا؛ عابدین بازگیر در نشست مسئولان سوادآموزی استان و13شهرستان ومنطقه در یاسوج گفت: ارزیابی در شاخص های پوشش ونتایج 3دوره سوادآموزی انتقال وتحکیم-اجرای طرحهای ابلاغی-آموزش رایانه-امتحانات وارزیابی مستمر-شورای پشتیبانی-بهبود کیفیت وابتکارات انجام واستان رتبه برتر کشور را کسب کرد.

وی گفت: از استاندار بعنوان رئیس شورای پشتیبانی-مدیرکل آموزش وپرورش ومعاون سوادآموزی از سوی وزارت آموزش وپرورش ودیگر دست اندرکاران مؤثر در این موفقیت در استان تقدیر می شوند.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: در برنامه های شورای پشتیبانی-توسعه مراکز یادگیری محلی-تبلیغ وترویج سوادآموزی-اجرای طرح خواندن کلید بهشت استان رتبه اول کشور را کسب کرد.

سیدحمدالله خواهش نیک گفت:امسال هزار و295آموزش دهنده برای پوشش بیش از4هزار و600بی سواد وکم سواد دوره های آموزشی سوادآموزی را آغاز کردند

وی گفت: امسال برای نخستین سال علاوه برجمعیت هدف 10تا49سال 5درصد جمعیت50تا65سال نیز زیر پوشش قرار می گیرند.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان گفت:کلاسهای آموزش رایانه در دوره انتقال با پوشش230نفر نیز انجام می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: