به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرم دره گفت: با رای قاضی دادگستری خرم دره 2  فرد به سبب تخلف زیست محیطی به پاکسازی طبیعت شهرستان خرم دره محکوم و رای صادره با نظارت محیط زیست شهرستان درحال انجام است  .

توکل سلیمانی افزود: پرونده تخلف یک فرد متخلف در اوایل تیرماه به جرم سوزاندن لاستیک و ایجاد آلودگی هوا از سوی محیط زیست به دادگستری ارسال شده بود که با پیگیری های صورت گرفته از سوی دادگستری شهرستان به 300 ساعت پاکسازیطبیعت محکوم شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرم دره ادامه داد: همچنین یک فرد متخلف دیگر نیز در تیرماه سال جاری به جرم تهدید بهداشت عمومی که اقدام به تولید و توزیع گلاب غیر استاندارد می نمود که با همکاری محیط زیست و مرکز بهداشت شهرستان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی گردید که با پیگیری های صورت گرفته به 300 ساعت پاکسازی طبیعت محکوم شد.

وی ضمن تشکر از قاضی دادگستری خرمدره به سبب توجه به محیط زیست خاطر نشان کرد : بر اساس رای مقام محترم قضایی 600 ساعت پاکسازی طبیعت توسط دو فرد متخلف با نظارت محیط زیست شهرستان انجام خواهد شد.

سلیمانی خاطر نشان کرد: هر متخلف روزانه 4 ساعت نسبت به پاکسازی حاشیه بزرگراهها، تفرجگاهها ، مراکز خدماتی، رودخانه ها و ... اقدام خواهند نمود. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: