به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، جعفر تقوی از حزب اتحاد ملت به عنوان رییس، داود کهنمویی (به عنوان شخص حقیقی) و رسول ایمان زاده (نماینده انجمن اسلامی معلمان) به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس ، خاطره کلیبری ( نماینده مجمع زنان اصلاح طلب) و رامین درکالی (نماینده حزب همبستگی) به عنوان دبیران اول و دوم این شورا انتخاب نمودند.

در آغاز این نشست صادق بناب رابط کارگروه هماهنگی امور استان¬ها شورای اصلاح طلبان با بیان وظایف این کارگروه گفت: این کارگروه در راستای فعالیت شورای اصلاح طلبان وظیفه پیگیری تشکیل این شورا در سطوح استانی و شهرستانی را بر عهده دارد که در استان آذربایجان شرقی این مسئولیت بر عهده وی قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت این کارگروه ، ایجاد تمهیدات لازم جهت ارتباط شوراهای اصلاح طلبان استان ها را از جمله اهداف آن عنوان کرد و گفت خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی 22 حزب فعال عضو شورای اصلاح طلبان استان بوده و از زمان تشکیل در راستای سیاستها و مصوبات شورای اصلاح طلبان عمل کرده و در جایگاه خود ضمن فعال ساختن شورا در سطوح شهرستانی استان، پیرامون رخدادها و مسایل مختلف استان و نیز مباحث انتخابات فعال بوده است.

صادق بناب با اشاره به برگزاری انتخابات دوره جدید فعالیت شورای اصلاح طلبان آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به اتمام مهلت فعالیت هیأت رئیسه قبلی ، اعضای جدید هیأت رئیسه این شورا در استان آذربایجان شرقی شامل رییس، دو نفر نایب رییس ، دو نفر دبیر با همدلی و رای اکثریت اعضا انتخاب شدند.

وی افزود: البته با توجه به پیش بینی فعالیت 4 کارگروه تخصصی با عضویت 5 نفر از اعضای شورا به منظور تسریع در فعالیت های شورای اصلاح طلبان روسای این کارگروه ها نیز به عضویت هیأت رئیسه در خواهند آمد.

وی کارگروه شهرستانها، برنامه ریزی ، ارزیابی و پایش ، ارتباطات و رسانه را کارگروه های تخصصی شورای اصلاح طلبان استان آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: اعضای و روسای هریک از این کارگروه ها در جلسات آتی شورای اصلاح طلبان استان آذربایجان شرقی با برگزاری انتخابات تعیین می شوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: