به گزارش برنا از اراک ،  رئیس شورا هر فردى باشد ملزم است بصورت هفتگى به مردم اراک گزارش دهد که در دو سال گذشته چه کرده اند و اکنون وضعیت چگونه است و براى دو سال آتى چه در نظر دارند ؟ امسال سال انتخابات است و اصلاح طلبان اراکى اگر نتوانند مردم را در خصوص عملکرد شوراى شهر با اکثریت اصلاح طلب قانع کنند ، قطعا شانسى براى پیروزى گزینه هایشان در مجلس آتى نخواهند داشت . 

شورا و شهردارى مرکز خدمت رسانى به مردم هستند . اولین شهردار منتخب این شورا بعد از حواشى فراوان مشمول قانون بازنشستگى شد و زود هنگام خداحافظى کرد . شهردار فعلى و بومى  اراک هم که مورد حمایت بدنه ى شهردارى و علاقه مند به احیاى نام اراک در بین کلانشهرهاى کشور است ، چندان مورد حمایت این شورا نیست . 

ظاهرا آنچه در شوراى شهر اراک در جریان است ، بیش از آنکه نتیجه ى یک عقل جمعى حساب شده و برنامه ریز باشد ، محصول لج بازى هاى کودکانه و مشکلات شخصیتى و شخصى افراد عضو با یکدیگر و با مدیران مؤثر شهردارى است . نگاهى به عملکرد دو کمیسیون تخصصى فنى ، عمران و سرمایه گذارى و کمیسیون بودجه ، حقوقى و املاک ؛ نشان مى دهد که حداقل انتظارات شهروندان از این دو حوزه بر آورده نشده است . قفل شدن پروژه هاى اجرایى شهر در کمیسیون عمران به بهانه ى نظارت و فقدان مشوق و برنامه ى مشخص براى جذب سرمایه گذاران شهرى باعث فرار سرمایه ها از اراک به سمت قم ، کرمانشاه ، همدان و تهران شده و انجمن هاى انبوه سازى و پیمانکارى و سازمانهاى تخصصى حوزه ى مسکن و نظام مهندسى بر ناکارآمدى تام و تمام رئیس کمیسیون عمران شورا تاکید دارند . 

در حوزه ى بودجه ریزى و حقوقى نیز وضعیت مشابه است . حداقل مطالبات شهردارى از سازمانها و بنگاههاى اقتصادى از جمله عوارض آلایندگى بلاوصول مانده و این کمیسیون از شناسایى روشهاى جدید براى ایجاد افزایش در آمد و احیاى روش سنتى بودجه ریزى در شهردارى اراک معطل مانده است . 

على ایحال در شرایط فعلى و در انتخابات آتى هیأت رئیسه شوراى شهر اراک ، دو راه  پیش روى خود دارد . تعارض و درگیرى با شهردار و اتخاذ روش باخت_باخت که البته برخى اعضاى شوراى فعلى چون حیات سیاسى خود را تمام شده مى دانند ، على رغم میل باطنى در این زمین بازى مى کنند . و دیگرى راهبرد همگرایى و افزایش سینرژى به شهردار و شهردارى براى اجراى هر چه سریعتر پروژه هاى شهرى ، راهبردى که عمیق است و در بلند مدت منافع شورا ، شهردارى و شهروندان اراکى را باهم تأمین خواهد کرد . اتخاذ شیوه برد- برد بین شورا ، شهردارى ، دولت و شهروندان تنها شیوه ى رسیدن به خواست هاى حداقلى مردم اراک است . انتخاب رئیس شوراى آینده شهر اراک ، مشخص خواهد کرد شورا کجاى این مسیر ایستاده است .

 

یادداشت: شهریار میرزایی ، روزنامه نگار

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: