به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، در این جلسه کلیه مصوباتی که با محوریت سازمان سمت باید اجرایی می شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه رئیس و معاونین سازمان صمت به رفع ابهامات و توضیح در خصوص مصوبات مربوط به مجموعه خود پرداختند.

در ادامه اعضای کمیته پایش که متشکل از نماینده استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق بازرگانی و خانه صمت (دبیر کمیته) است، نظرات خود را جهت اجرای هر چه بهتر مصوبات ارائه کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: