به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ سعدی نقشبندی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از دهه سوم خرداد تا پایان مرداد ۱۸۷ فقره آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان روی داده که از این میزان ۲۰۶ هکتار آتش سوزی جنگل های طبیعی، یک هزار و ۵۴۶ هکتار مراتع و ۸۳ هکتار در سطح مراتع مشجر بوده است.

وی به تعداد آتش سوزی ها اشاره کرد و افزود: مراتع با ۹۳ فقره بیشترین تعداد آتش سوزی را داشته و ۶۹ فقره نیز در جنگل‌های طبیعی و ۲۵ فقره آتش‌سوزی هم در اراضی جنگلی روی داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه بیشترین مساحت آتش‌سوزی در مراتع با ۴۶۸ هکتار در سقز روی داده است، ادامه داد: کمترین میزان هم با ۶.۵ هکتار در دیواندره است.

نقشبندی بیشترین سطح آتش سوزی در اراضی جنگلی واقع در پنج شهرستان جنگلی استان را مربوط به کامیاران با ۴۸ هکتار اعلام کرد و یادآور شد: کمترین میزان با ۵.۸ هکتار به سقز اختصاص دارد و بیشترین حریق در جنگل‌های طبیعی را هم با ۱۰۱ هکتار در مریوان و کمترین میزان باز هم در سقز با یک هکتار روی داد.

وی به بارش‌های کم سابقه امسال با بیش از ۶۳۳ میلی متر بطور میانگین در استان اشاره کرد و آن را عاملی برای افزایش پوشش گیاهی مراتع دانست و بیان کرد: بارندگی های مناسب باعث شد تا پوشش گیاهی در مراتع درجه سه و چهار هم بسیار مطلوب باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه ۴۰ درصد آتش سوزی ها به علت آتش زدن پسماند مزارع است که به مراتع و جنگل ها سرایت پیدا می کند، گفت: بهره برداران بخش کشاورزی باید در حفاظت از عرصه های طبیعی متعهد باشند و از آتش زدن پس چرای مزارع خود در حریم عرصه‌ها و جنگل خودداری کنند.

نقشبندی با اشاره به وقوع ۸۸ مورد آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان در سال گذشته، اظهار داشت: از این تعداد ۴۸ فقره در جنگل ها و ۳۴ فقره در مراتع روی داد و ۷۹۸ هکتار از عرصه های طبیعی در آتش سوخت.

وی افزود: به منظور مشارکت جوامع محلی و بهره برداران منابع طبیعی در پیشگیری، کنترل و مقابله با آتش سوری، ۸۶ گروه واکنش سریع با مدیریت دهیاران در مناطق مختلف این استان تشکیل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان به تهیه طرح جامع استانی پیشگیری و اطفای حریق استان برای اولین بار در کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح زمان ها، مکان ها و ساعات بحرانی شناسایی شده و ارتباط نوع آتش سوزی با مکان و پوشش گیاهی نیز تبیین شده است.

نقشبندی یادآور شد: در ماه خرداد و فصل تابستان شاهد بیشترین میزان آتش سوزی‌ها هستیم که بیشترین علت آنها خطای انسانی است لذا انتظار داریم مردم در زمان حضور در طبیعت از روشن کردن آتش خودداری کرده و در غیر این صورت حتما از خاموش بدون آن قبل از ترک محل اطمینان حاصل کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: