به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، سعید نیکوخصلت  بابیان اینکه معتقدم شاخص توسعه در شهر باید سرانه فضای سبز، زیست پذیر بودن و تعداد درختان شهر باشد گفت: استفاده از فناوری های نوین در آمایش تعداد درختان اقدام مثبتی است که توسط شهرداری در سال جاری آغاز شده است.

او افزود: مطمئنم در سال های آینده با پیشرفت تکنولوژی ها بسیاری از خدمات مدیریت شهری توسط ماهواره و فناوری های نوین رصد می شود.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به حساسیت شهروندان در خصوص درختان شهر گفت: بوجود آمدن این حساسیت اتفاق مبارکی است که باید از آن محافظت کنیم، حساسیت شهروندان باعث دقت بیشتر در محافظت از درختان و سرانه فضای سبز در شهر می شود.

نیکوخصلت تخصیص ردیف بودجه برای توسعه فضای سبز و تشکیل کارگروه ویژه برای آمایش درختان موجود در شهر را از جمله اقدامات ویژه شورا برای توسعه فضای سبز خواند و گفت: توجه به حساسیت شهروندان در خصوص فضای سبز در سیاست گذاری های شورای شهر وجود دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: