حدود ۵۰ نفر بعد از ظهر امروز در اعتراض به ورود بانوان در ورزشگاه ها مقابل مجلس به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز تجمع کردند.

لینک کوتاه خبر