به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، ونوس عامری رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد در جلسه کمیسیون با اشاره به بودجه شهرداری گفت: فعالیت های عمرانی باید به سرعت پیش برود و نباید از بودجه پروژه‌های عمرانی کاسته شود و این در صورتی است که شهرداری در کل مناطق، برای پرداخت بدهی ها مبلغ ۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که باید از آن محل طلب ها پرداخت شود.
وی در ادامه افزود: این مورد در حالی است که شهرداری منطقه سه در جهت پرداخت بدهی ها بابت آسفالت معابر، رنگ‌آمیزی و پایه چراغ روشنایی بلوار وحی، کسری اعتبار از ردیف عمرانی پارک آزادگان به مبلغ ۳ میلیارد ریال را خواستار شده بود.

کمیسیون بودجه در پایان از شهرداری خواست از این پس، این‌گونه جابجایی های عمرانی به کمیسیون ارائه نشود و در صورت ارسال، با هرگونه جابجایی عمرانی مخالفت خواهد شد.