به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ حمید زارعین باغدار دامغانی توانست از باغ 140 هکتاری خود در منطقه معبد یزدان آباد از هر هکتار 44 تن پسته تر برداشت کند که بیشترین عملکرد در کشور است.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از این باغ نمونه کشوری گفت: میانگین عملکرد هر هکتار باغ پسته در کشور یک تن پسته خشک است که این باغدار دامغانی توانسته با اجرای شبکه نوین آبیاری ،مدیریت صحیح باغداری و رعایت اصول باغبانی از هر هکتار 14 تن پسته خشک برداشت کند.
زارعین ، استفاده از آب ذخیره شده حاصل از سیلاب را نیز در باروری و تولید محصول امسال خود مهم برشمرد.
پیش بینی می شود از این باغ 140 هکتار ی، امسال 800 تن پسته خشک برداشت شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: