عصر امروز با حضور مهندس محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نشست با معاونین جوانان استان ها در هتل کادوس شهرستان رشت برگزار شد.

لینک کوتاه خبر