به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری برنا؛ در اساسنامه فدراسیون های ورزشی، توجه به ورزش در تمامی مناطق کشور وجود دارد که تاکنون مغفول مانده است.

زندگی ماشینی موجب افزایش مشکلات عمده ای برای مردم شده که ضرورت ورزش را دوچندان کرده است زیرا ورزش همگانی با سلامت عمومی آمیخته شده است.

معتقدیم ورزش همگانی باید پایه و مادر ورزش قهرمانی باشد.

اولین هدف ما این است که ورزش باید در خدمت سلامت جامعه قرار گیرد.

متاسفانه سرانه ورزشی بسیار پایین است و مجموعه بیماری های مرتبط با عدم تحرک با سرعت در حال گسترش است.

با روش های همایشی، نمایشی در ورزش همگانی به جایی نمیرسیم.

به دنبال تامین اعتبار 15میلیون تومانی برای هر خانه ورزش روستایی هستیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: