به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در استان سمنان پنج هزار و 260 هکتار باغ انار وجود دارد.
قراییان با اشاره به اینکه ایران با برداشت یک میلیون تن از 82 هزار هکتار باغ انار کشور رتبه نخست تولید انارجهان رادارد افزود: استان سمنان هم در کشور از نظر میانگین برداشت، با تولید 22 تن انار در هکتار رتبه نخست را دارد .
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: میانگین برداشت در برخی باغ های نمونه این استان تا 60 تن در هکتار هم می رسد .
به گفته قراییان ، محصول انار در تمام شهرستان های استان سمنان کشت می شود اما سمنان ، درجزین ، گرمسار، آرادان و ایوانکی بهترین و با کیفیت ترین و اقتصادی ترین باغ های اناراستان را دارند .