به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ حبیب الله خجسته پور در جلسه آشنایی فرمانداران با روند برگزاری الکترونیک انتخابات گفت: در انتخابات دوم اسفند ، از 25 فرآیند انتخابات، 24 فرآیند  در انتخابات استان سمنان به صورت الکترونیکی انجام می شود.
خجسته پور افزود: مهمترین موضوع در انتخابات الکترونیک ، احراز هویت است که این فرآیند در استان سمنان الکترونیکی است.
وی از شهروندان استان سمنان خواست برای تسهیل در رای گیری ، کارت هوشمند ملی خود را دریافت کنند و البته در صورت نداشتن کارت هوشمند ملی ، با در اختیار داشتن شناسنامه و شماره کارت ملی، رای گیری از آنها هم انجام می شوند.