به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ در این راهپیمایی باشکوه گروه های مختلف مردم بخصوص دانش آموزان که سیزدهم آبان روز آنهاست ، حضوری چشمگیر داشتند.
راهپیمایان با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و الله اکبر بار دیگر بر تدوام راه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با استکبار جهانی همصدا شدند .