به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ نوید صیدیمرادی با اشاره به برگزاری انتخابات مجمع سمن های جوانان کردستان گفت: با هماهنگی صورت گرفته با معاون فرهنگی و امور جوانان استان کردستان، خبرگزاری برنا آمادگی دارد تا نسبت به معرفی کاندیدا ها اقدام کند.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم با هدف انعکاس دستاوردهای جوانان و سمن های استان کردستان از ظرفیت تمامی خبرگزاری ها و رسانه های محلی استان بهره بگیریم.

صیدیمرادی گفت: کاندیداهای مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان کردستان می توانند، برنامه ها و طرح های خود را در قالب فایل خبری و عکس تا روز شنبه 18 آبان ماه به آیدی @MEDIASCHOOL1  برای بارگذاری در کانال لاوانی کوردستان و نیز انتشار در خبرگزاری برنا ارسال نمایند.

رابط خبری حوزه سازمان های مردم نهاد جوانان در استان کردستان اظهار داشت: در روز برگزاری انتخابات نیز، این رسانه آمادگی پوشش کامل انتخابات را داشته که هماهنگی ها در این خصوص نیز انجام شده است.