به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ شرمین شریفی ظهر امروز در مراسم اختتامیه پلاک کوبی درختان سطح شهر سنندج گفت: با توحه به اهمیت روشن فضاهای سبز شهری در تهیه نقشه راه برنامه‌های آینده طرح حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی فضاهای سبز شهری سنندج انجام شده است.

 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اظهار کرد: در سال 97 با عقد قراردادی با گروه علوم باغبانی دانشگاه کردستان بحث پلاک کوبی و شناسایی درختان به عنوان یکی از کارهای تخصصی از سوی سیما منظر شهرداری سنندج دنبال و امروز شاهد اختتامیه پلاک‌گذاری درختان میادین اصلی شهر سنندج هستیم.

او با اشاره به اینکه به طور کلی فضای سبز شهر سنندج از نظر منطقه دارای سه منطقه اصلی و ناحیه ویژه بهاران است، گفت: در مجموع تعداد درختان در هر چهار منطقه 21 هزار و 244 اصله درخت است که با توجه به آمار برداری‌های انجام شده 80 درصد درختان در معابر اصلی شامل شش نوع درخت چنار، اقاقیای وحشی، زبان گنجشک و غیره است.

وی عنوان کرد: تعداد کل درختان معابر اصلی منطقه یک، شش هزار و 201 اصله است که بیشترین تعداد درخت در منطقه به ترتیب چنار با یک‌ هزار و 650 اصله، اقاقیای وحشی با یک‌هزار و 205 اصله، زبان گنجشک با 897 و درختان مثمر 676 درخت است.

به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج، حدود 26.60 درصد درختان این منطقه درختان چنار و حدود 11 درصد گونه‌ها در این منطقه مربوط به درختان مثمر است.

شریفی اذعان داشت: این منطقه همچنین شامل 21 خیابان و بلوار است که بیشترین تعداد درختان آن در خیابان امام خمینی با 692 اصله درخت، خیابان بهشتی با 667 درخت، بلوار کردستان با 664 درخت و باوار کارگر بر 513 درخت است.

وی افزود: چهار هزار و 360 اصله درخت در منطقه دو شهر سنندج وجود دارد که 27.27 درصد آن را درختان چنار به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج، بیشترین آمار درختان در این منطقه مربوط به خیابان پاسداران به سمت آزادی با تعداد 649 اصله درخت است.

شریفی اذعان داشت: تعداد چهار هزار و 360 درخت در معابر اصلی منطقه سه وجود دارد که بیشترین درختان در این منطقه درخت چنار با یک‌هزار و 189 اصله درخت و اقاقیای وحشی 712 اصله، زبان گنجشک با 698 اصله و نارون با 397 اصله درخت است.

به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج، 27.27 درصد درختان مربوط به درخت چنار و 2.66 درصد سایر گونه‌ها است.

شریفی اذعان کرد: تعداد کل درختان در معابر اصلی ناحیه بهاران چهار هزار و 815 اصله درخت است که 47.23 درصد درختان در این منطقه چنار است.

وی افزود: در مجموع 21 هزار از مشخصات اصله درختان سطح معابر اصلی شهر سنندج تا کنون پلاک‌کوبی شده و پلاک‌کوبی درختان در پارک‌های سطح شهر نیز آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اساس نامه ابلاغی از سوی وزارت کشور این رسالت برای شهرداری تعیین شده که در زمینه توسعه  فضای شهری گام بردارد و به همین دلیل سازمان زیبا و منظر شهری نیز در سطح سنندج بحث توسعه فضای سبز به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار داده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: در این دوره از فعالیت شورای شهر و شهرداری سنندج یک متر مربع به سرانه فضای سبز این شهر اضافه شده است.

شریفی با تاکید براینکه چشم اندازی که پیش رو داریم برای اولین بار ممیزی و شناسایی درختان در سطح پارک‌ها در دست اقدام است، گفت:‌ در بحث آموزش فضای ساز تقویم باغبانی در حال انجام است سعی می‌کنیم آموزش را به داخل مدارس ببریم که انشالله دیگر شاهد قطع درختان نباشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: