به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ شرمین شریفی ظهر امروز در مراسم اختتامیه پلاک کوبی درختان سطح شهر سنندج گفت: با توحه به اهمیت روشن فضاهای سبز شهری در تهیه نقشه راه برنامه‌های آینده طرح حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی فضاهای سبز شهری سنندج انجام شده است.

 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اظهار کرد: در سال 97 با عقد قراردادی با گروه علوم باغبانی دانشگاه کردستان بحث پلاک کوبی و شناسایی درختان به عنوان یکی از کارهای تخصصی از سوی سیما منظر شهرداری سنندج دنبال و امروز شاهد اختتامیه پلاک‌گذاری درختان میادین اصلی شهر سنندج هستیم.

او با اشاره به اینکه به طور کلی فضای سبز شهر سنندج از نظر منطقه دارای سه منطقه اصلی و ناحیه ویژه بهاران است، گفت: در مجموع تعداد درختان در هر چهار منطقه 21 هزار و 244 اصله درخت است که با توجه به آمار برداری‌های انجام شده 80 درصد درختان در معابر اصلی شامل شش نوع درخت چنار، اقاقیای وحشی، زبان گنجشک و غیره است.

وی عنوان کرد: تعداد کل درختان معابر اصلی منطقه یک، شش هزار و 201 اصله است که بیشترین تعداد درخت در منطقه به ترتیب چنار با یک‌ هزار و 650 اصله، اقاقیای وحشی با یک‌هزار و 205 اصله، زبان گنجشک با 897 و درختان مثمر 676 درخت است.

به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج، حدود 26.60 درصد درختان این منطقه درختان چنار و حدود 11 درصد گونه‌ها در این منطقه مربوط به درختان مثمر است.

شریفی اذعان داشت: این منطقه همچنین شامل 21 خیابان و بلوار است که بیشترین تعداد درختان آن در خیابان امام خمینی با 692 اصله درخت، خیابان بهشتی با 667 درخت، بلوار کردستان با 664 درخت و باوار کارگر بر 513 درخت است.

وی افزود: چهار هزار و 360 اصله درخت در منطقه دو شهر سنندج وجود دارد که 27.27 درصد آن را درختان چنار به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج، بیشترین آمار درختان در این منطقه مربوط به خیابان پاسداران به سمت آزادی با تعداد 649 اصله درخت است.

شریفی اذعان داشت: تعداد چهار هزار و 360 درخت در معابر اصلی منطقه سه وجود دارد که بیشترین درختان در این منطقه درخت چنار با یک‌هزار و 189 اصله درخت و اقاقیای وحشی 712 اصله، زبان گنجشک با 698 اصله و نارون با 397 اصله درخت است.

به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج، 27.27 درصد درختان مربوط به درخت چنار و 2.66 درصد سایر گونه‌ها است.

شریفی اذعان کرد: تعداد کل درختان در معابر اصلی ناحیه بهاران چهار هزار و 815 اصله درخت است که 47.23 درصد درختان در این منطقه چنار است.

وی افزود: در مجموع 21 هزار از مشخصات اصله درختان سطح معابر اصلی شهر سنندج تا کنون پلاک‌کوبی شده و پلاک‌کوبی درختان در پارک‌های سطح شهر نیز آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اساس نامه ابلاغی از سوی وزارت کشور این رسالت برای شهرداری تعیین شده که در زمینه توسعه  فضای شهری گام بردارد و به همین دلیل سازمان زیبا و منظر شهری نیز در سطح سنندج بحث توسعه فضای سبز به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار داده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: در این دوره از فعالیت شورای شهر و شهرداری سنندج یک متر مربع به سرانه فضای سبز این شهر اضافه شده است.

شریفی با تاکید براینکه چشم اندازی که پیش رو داریم برای اولین بار ممیزی و شناسایی درختان در سطح پارک‌ها در دست اقدام است، گفت:‌ در بحث آموزش فضای ساز تقویم باغبانی در حال انجام است سعی می‌کنیم آموزش را به داخل مدارس ببریم که انشالله دیگر شاهد قطع درختان نباشیم.