به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، نیره پورملائی درباره بازیافت سرباره های فولادی در استان یزد گفت: به منظور کاهش آلودگیهای زیست محیطی و در جهت مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی فولادی، یکی از صنایع فولادی مستقر در این استان توانست کلیه سرباره های فولادی کوره های القایی خود را با همکاری یکی از پیمانکاران استان و بارعایت ملاحظات زیست محیطی به روش فنی دفع نماید.

وی افزود:  با تجهیزات مستقر در این واحد فولادی که از سال ۱۳۹۷ به مرحله بهره برداری رسیده، میزان ۳۰ درصد ازحجم کل سرباره ها به خط تولید برگشت داده شده و پسماند باقیمانده  پس از انجام آنالیزهای زیست محیطی و کسب مجوز از ارگانهای ذیربط استانی از جمله اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، در عملیات عمرانی و جاده سازی از جمله اصلاح شیب جاده استفاده می گردد.

پورملائی در پایان خاطرنشان نمود: بدیهی است این اداره کل در نظر دارد تا با تعامل و همکاری با صنایع مرتبط استانی نسبت به تعمیم روش مذکور یا روشهای مورد تایید مشابه نسبت به  حذف تخلیه سرباره های فولادی در محیط به طور کامل اقدام نموده و با استفاده مجدد از آنها، برداشت منابع قرضه و اثرات منفی ناشی از تخریب مربوطه را در طبیعت به حداقل برساند.