به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، غلامعلی سفید در نشست کمیته جوانان شورا با حضور تشکل های حوزه اجتماعی و سلامت بیان داشت: فعالیت های که شما با همدلی انجام می دهید رشد جامعه را به دنبال دارد و هرچه جامعه به مدنیت پیش رود نفع عمومی خواهد داشت.

وی با قدردانی از تلاش های کمیته جوانان در برپایی این نشست اظهار امیدواری کرد: فعالیت های شما در سطح شهر بیس از پیش گسترش یابد و قطعا بهترین راه اصلاح جامعه حضور مردم در قالب تشکل های مردم نهاد است تا تصمیم گیر و تصمیم ساز باشند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر هم در این نشست با تشریح کمیته های فعال در شورا بر لزوم ارتباط با مردم تاکید کرد و افزود: این کمیته ها واسطه بین مردم و شورا خواهند بود و با اجرای برنامه های خود بازوی قدرتمندی برای شهرداری و شورا هستند.

ونوس عامری اظهارداشت: آموزش مهارت های اجتماعی از اولویت های شورا قرار دارد که در سازمان فرهنگی برنامه هایی تدوین و اجرایی می شود و شما هم در این امر مشارکت بیشتری داشته باشید.

مهدی کاشفی زاده عضو هئیت رئیسه شورای شهر نگاه شورای پنجم به مباحث فرهنگی اجتماعی را یادآور شد و گفت: در این دوره از شورا فعالیت ها بسیار بیشتر و موثرتر انجام‌ می شود و زیرساخت ها تقویت خواهد شد.نگاه ویژه ای به مناسب سازی شهر برای سالمندان و معلولین در کمیسیون خدمات وجود دارد و با برنامه هایی که تدوین شد شهرداری این مهم را در دستور کار قرار داد.

در این نشست مسئولین تشکل های حوزه سلامت ضمن بیان طرح های خود در حوزه شهری، اجرای برنامه های مشارکتی، نگاه ویژه به آموزش شهروندی و سواد سلامت، ایجاد محلی برای تشکل ها و فعالیت های آنها و بهره مندی همه تشکل ها از امکانات در برنامه ها را خواستار شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: