به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ مجمع انتخابات سمن های جوانان استان کردستان روز یک شنبه 19 آبان ماه در سنندج برگزار خواهد شد.

13 نفر برای این انتخابات کاندیدا شده اند که در پایان هفت نفر آنها به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان علل بدل از سوی اعضای مجمع انتخاب خواهند شد.

ناصر عزیزی، ابراهیم خاطری تبار، مهدی مقدسی، دارا ترسیم، مارال پیرظهیری، کاوه میرانی، شادی مولانی، یاسین شریعی، محمد فتحی زاده، سبا زینتی، روژین زارعی، یاسر رحمانی و فرشاد شبرندی کاندیدا های مجمع انتخابات سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان هستند که به بیان برنامه های خود خواهند پرداخت.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: