به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در ادامه اعتراضات خیابانی در بغداد و چند استان دیگر و باری چندمین بار  شبکه سراسری اینترنت در عراق پس از قطعی دو روزه، ساعتی پیش دوباره وصل شد و کاربران خانگی، اداری و تلفن های همراه امکان استفاده از آن را پیدا کردند. 

در پی گسترش خشونت در حاشیه اعتراضات بویژه در بغداد، دولت برای بار دوم از روز سه شنبه، اینترنت را در این کشور (بجز اقلیم کردستان عراق) بطور کامل قطع کرد. 

از ساعتی پیش با وصل شدن اینترنت سراسری در عراق، بیشتر شبکه های اجتماعی که فیلتر بود نیز رفع فیلتر شد اما فیسبوک پرکاربردترین شبکه اجتماعی در این کشور، همچنان فیلتر است. 

قطع اینترنت و فیلتریک شبکه های اجتماعی با استدلال خنثی کردن طراحی برنامه ریزان خارج از عراق برای تداوم اعتراضات خشونت بار با هدف براندازی نظام سیاسی در عراق صورت گرفته است اما درعین حال باعث انتقاد فعالان اجتماعی و نمایندگان پارلمان نیز شده است.  

از ۱۶ مهرماه با وجود برقراری اینترنت سراسری در عراق پس از پنج روز قطعی، شبکه های اجتماعی در این کشور همچنان بدلیل فیلترینگ، خارج از دسترس کاربران نبوده است.