به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ هیوا لهونیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف اصلی شرکت برق کردستان، تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین استان است و در این خصوص مشترکین با پرداخت به موقع صورت حساب های خود در بخش های خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی کمک شایانی به توسعه شبکه توزیع و استاندارد سازی شبکه های برق و خدمات ناشی از آن خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش وصول مطالبات در توسعه زیر ساخت های شبکه برق، افزود: از مهمترین مشکلاتی که شرکت های برق بطور مداوم با آن سر و کار دارند مسأله وصول مطالبات است چرا که این شرکت جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش عملیات جاری و اجرای طرح ها و پروژه های خود به منابع حاصل از فروش انرژی تکیه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با شاره به لزوم تعمیرات دوره ای شبکه های برق در استان، ادامه داد: کردستان دارای شش هزار و ۹۷ کیلومتر شبکه برق فشار ضعیف و ۱۰ هزار و ۶۴۰ کیلومتر شبکه برق فشار متوسط است که همواره نیاز به تعمیرات دوره ای و نگهداری دارند و اجرای این اقدامات در سطح استان نیازمند اعتبارات کلانی است که فقط از محل وصول مطالبات می توان این اعتبارات را تأمین کرد.

لهونیان به میزان طلب شرکت تا پایان سال ۹۷ اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین طلب و مقدار وصول نشده ها از بخش خانگی با مبلغ ۱۱۲ میلیارد ریال بوده، بخش تجاری با مبلغ ۷۲ میلیارد ریال، بخش عمومی ۵۶ میلیارد و بخش های صنعتی و کشاورزی نیز به ترتیب ۵۳ و ۴۵ میلیارد ریال به شرکت توزیع برق کردستان بدهی دارند که در سال ۹۸ با افزایش این مبالغ رو به رو شده ایم.

وی به مطالبات تا پایان هفت ماهه سال ۹۸ اشاره کرد و بیان کرد: این مقدار تا پایان مهر ماه سال ۹۸ به مقدار بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال رسیده است که در بخش خانگی بیشترین مقدار به مبلغ ۲۴۸ میلیارد ریال بوده، در بخش تجاری ۱۵۱ میلیارد ریال، کشاورزی ۹۰ میلیارد ریال و عمومی و صنعتی به ترتیب ۱۱۳ و ۷۴ میلیارد ریال است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: